9 ključnih nasvetov za pravilno uporabo dvižnih pisalnih miz

Dvižne mize so pomemben vzvod v aktivni delovni kulturi, saj omogočajo natančno prilagoditev višine delovne površine glede na antropološke lastnosti posameznika. To vzpodbuja uporabnike, da spreminjajo svoj položaj tekom celotnega dne, kar razbremeni telo in zmanjša tveganje za razvoj bolezni, ki so povezane z dolgotrajnim sedenjem.

Pomembno je, da se ljudje naučijo kdaj in kako uporabiti dvižne mize, saj ima tudi najboljša ergonomsko oblikovana delovna postaja omejeno vrednost, če oseba, ki jo uporablja, ne pozna osnovnih principov ergonomije.


optimalnA držA pri DELU za dvižno pisalno mizo

Ergonomska drža za dvižno pisalno mizo.


Pravilne ergonomske nastavitve za stoječe in sedeče delo:


 1. Višina vaše delovne površine mora omogočati delo brez napora in konstantnega premikanja. Postavite pogosto uporabljene predmete (npr. spenjače in telefone) tako, da so lahko dosegljivi.

 2. Prilagodite višino dvižne mize tako, da bodo podlakti vzporedne z mizo in pod kotom približno 90° glede na vašo nadlaht.

 3. Zapestje, vrat in glava morajo biti v sproščenem nevtralnem položaju.

 4. Razdalja med očmi in monitorjem mora biti vsaj 40 centimetrov ali več - primerno razdaljo najlažje določimo kar z dolžino svoje roke.

 5. Zgornja tretjina zaslona računalnika mora biti na višini oči ali pod njo. Prav tako, naj bo zaslon rahlo nagnjen nazaj, za približno 10-20°.

 6. Za ohranjanje nevtralnega položaja vratu in glave, morajo posamezniki, ki nosijo očala ali uporabljajo leče, prilagoditi višino monitorja na nižji položaj in monitor nagniti pod kotom 30° do 40°.

 7. Pri sedenju poskrbite za dobro ledveno podporo hrbta in vratu.

 8. Nastavite višino stola tako, da bodo vaša stopala trdno na tleh. Uporabite naslonjalo za noge, če menite, da noge niso pravilno podprte.

 9. Globina vašega sedeža mora omogočiti, da se kolena raztezajo čez rob vašega sedeža. Stegna morajo biti približno vzporedna s tlemi.
V iskanju optimalnega ravnovesja

Oblikovanje delovnega okolja igra pomembno vlogo v našem življenju. Delovna uspešnost lahko trpi, če so okoljske razmere neprimerne. Kot primer so delovna mesta z neustrezno temperaturo, vlažnostjo, razsvetljavo, prevelikim hrupom, onesnaženim zrakom.. Pravilno ergonomsko urejeno okolje igra očitno vlogo pri vplivu na človeško vedenje, saj izboljšuje pogoje za delo - ima pomemben vpliv na zdravje, dobro počutje in učinkovitost.

Zavedamo se, da je naša sposobnost opravljanja dela odvisna od stopnje udobja. V kolikor imamo glavobol, zobobol ali bolečine v hrbtu, to vpliva na naše fizične in kognitivne sposobnosti. Skratka, vemo, da “bolečina moti možgane”. Kljub temu, ko pogledamo uslužbence v številnih podjetjih, ugotovimo visoko razširjenost tistih, ki pogosto občutijo nelagodje in bolečine. Za te posameznike je skoraj nemogoče, da opravijo svoje delo na optimalni ravni.

Da bi se izognili morebitnim nevarnostim dolgotrajnega sedenja, postaja uporaba dvižnih pisalnih miz vse bolj priljubljena. Nedavne raziskave kažejo, da delovne postaje, ki jih je mogoče hitro prilagoditi, omogočajo vsakemu uporabniku, da zlahka spremeni višino svoje delovne površine skozi ves dan, kar lahko zmanjša razvoj kostno-mišičnih bolezni in izboljša delovno produktivnost.

Ključ do boljšega zdravja in produktivnosti na delovnem mestu je iskanje popolnega ravnovesja med gibanjem, stanjem in sedenjem.

lan Hedge, profesor za oblikovanje in okoljsko analizo na Univerzi Cornell in direktor Cornellovega Laboratorija za človeške dejavnike in ergonomijo, na podlagi svojih raziskav priporoča, da zaposleni upoštevajo vzorec dela 20-8-2. To pomeni, da na vsakih 20 minut pravilnega sedenja, vstanemo za 8 minut, medtem pa se vsaj še 2 minuti gibamo in raztezamo. V polnem 7,5-urnem delovnem dnevu - brez kosila, boste torej sedeli pet ur, stali dve, se gibali najmanj 30 minut in opravili kar 16 sprememb položaja. S trenutnim trendom uporabe dvižnih miz, nam slika spodaj prikazuje vzorec dobrega ergonomskega režima, ki ga poskušamo razviti med delom.

Idealen vzorec dela po Hedge-ovi raziskavi.

Optimalen ergonomski vzorec dela po Hedge-ovi raziskavi.

Absolutni čas ni kritičen, vendar si vsakih 20-30 minut vzemite odmor in se premaknite za nekaj minut. Gibanje je pomembno za prekrvavitev mišic. Raziskave kažejo, da vam ni treba izvajati intenzivnih vaj, potrebno je le graditi na vzorcu večje raznolikosti gibanja na delovnem mestu.

- Cornellov laboratorij za ergonomijo

Seveda pa je to v praksi včasih težje izvedljivo. V kolikor imate dvižno mizo poskusite stati vsaj 2 uri med delovnim dnem. Trajanje je potrebno prilagoditi individualnim potrebam in željam. Nič ne bo narobe, če boste sedeli eno uro, nato pa stali vsaj 10 do 20 minut in se malce razgibali.

Vzorec aktivnega dela za dvižno pisalno mizo.

Vzorec aktivnega dela za dvižno pisalno mizo.

Pogosto spreminjanje drže in izkoriščanje priložnosti, da stojite za pisalno mizo, pomaga ohraniti presnovno aktivnost, ki razgrajuje maščobe in znižuje raven glukoze v krvi. Gibanje vam pomaga tudi pri ohranjanju dobre drže in pri zmanjševanju utrujenosti mišic. Čez čas vam bo to postala rutina. Izboljšala se bo učinkovitost, zdravje in dobro počutje vas in vaših sodelavcev.

3 Dokazane prednosti dobre ergonomije

Ergonomija je interdisciplinarna znanstvena veda, ki se ukvarja z raziskovanjem in razumevanjem interakcij med ljudmi in drugimi elementi sistema. Je stroka, ki uporablja teorijo, načela, podatke in metode za ustrezno prilagajanje človekovih telesnih in duševnih zmožnosti glede na delovne obremenitve.

- Mednarodno ergonomsko združenje

 
Pomembni faktorji za človeka pri oblikovanju delovnih mest (Vir: A. Polajnar, V. Verhovnik: Oblikovanje dela in delovnih mest . Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2007, str. 19.
 

Pomembni faktorji za človeka pri oblikovanju delovnih mest (Vir: A. Polajnar, V. Verhovnik: Oblikovanje dela in delovnih mest. Fakulteta za strojništvo, Maribor, 2007, str. 19.)

To zveni kot vse, kar počnemo. Ergonomija pomeni oblikovanje domačega ali delovnega okolja za optimizacijo dobrega počutja ljudi in celotno delovanje sistema. Potrebno se je zavedati, da je ergonomija pomemben dejavnik v našem življenju.


“ Za naše bolečine pogosto krivimo slabo zasnovane delovne postaje, avtomobile, zofe in drugo opremo ter pohištvo. Dobra ergonomija pa rešuje le del enačbe. Pogosto je manjkajoči del, kako dejansko uporabljamo svoje telo. Tudi najboljša ergonomsko oblikovana delovna postaja ima omejeno vrednost, če oseba, ki jo uporablja, ne pozna osnovnih principov ergonomije. “

- Imogen Ragone


Nekaj dokazanih prednosti dobrih ergonomskih ukrepov na delovnem mestu:


 1. izboljšanje produktivnosti (delovna postaja postane učinkovitejša pri načrtovanju dela, ki omogoča dobro držo,  večjo prilagodljivost in posledično manj napora)


 2. izboljšanje kakovosti življenja (s sistematično izboljševanjem ergonomije lahko preprečimo različne vrste zdravstvenih zapletov)


 3. izboljšanje angažiranosti zaposlenih (zaposleni opazijo, da si podjetje prizadeva za njihovo zdravje in varnost ; če zaposleni med delovnim dnem ne doživijo utrujenosti in neprijetnosti, lahko to zmanjša odsotnost z dela, izboljša moralo in poveča udeležbo zaposlenih)


Ergonomija ustvarja boljšo prihodnost. Z izboljšanjem delovnega procesa odpravljate ovire za maksimalno delovno uspešnost. Izkazuje se zavezanost k varnosti in zdravju kot temeljni vrednoti.

Zdravje je naše največje bogastvo.

Dvižne mize so učinkovit način, kako izboljšati delovne pogoje - tako doma, kot na delovnem mestu. Pregled literature številnih raziskovalnih člankov je pokazal, da je uvedba dvižnih miz v pisarnah zmanjšala količino sedečega dela v povprečju med 84 in 116 minutami dnevno in je med vsemi ukrepi daleč najbolj učinkovita.

Ključnega pomena je torej, da si delovno okolje primerno uredimo. Ne samo, da bo dobro za vas, ampak tudi za prihodnost vašega podjetja - vaših delavcev.

Zakaj bi si želeli stati doma ali v pisarni?

Potrebno je spodbuditi zavest o tem, da vse več sedimo in to vpliva na našo vsakdanje počutje in zdravje. Sedimo med jutranjo vožnjo, sedimo za mizo, sedimo na sestankih, sedimo za kosilom, sedimo in gledamo televizijo… In potem naslednji dan spet vse to ponovimo. Čas je, da poiščemo načine, kako spraviti našo telo v gibanje. Razne študije in raziskave kažejo na dramatično korelacijo med pomanjkanjem gibanja in povečanjem debelosti, visokega krvnega tlaka, sladkorne bolezni in ostala potencialna kostno-mišična obolenja.

Skandinavske države so o tem problemu razmišljale že pred leti. V letu 2015 je Danska sprejela zakon, ki določa, da morajo vsi pisarniški delavci imeti po višini nastavljivo mizo. Delodajalci so z lahkoto opazili donosnost naložb v dvižne pisalne mize, saj se je bolniška odsotnost delavcev zmanjšala vsaj za en dan. Prav tako so opazili pri delavcih več energije, večjo osredotočenost, manj stresa in posledično večjo produktivnost. Žalostno pa je videti, da večina podjetij še vedno smatra to ergonomsko nadgradnjo kot strošek in ne kot naložbo.

Dvižna pisalna miza

Najpomembnejša stvar, ki jo lahko naredite zase, je redno gibanje. V kolikor že imate dvižno pisalno mizo, prisluhnite svojemu telesu. Stojte nekaj minut, ko po dolgi vožnji pridete do mize. Stojte, medtem ko se pogovarjate po telefonu. Prilagoditve vam dajo svobodo in to je dobro za vaše telo in um.

Benefits of ergonomics

“Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimise human well-being and overall system performance.”                                                                                                 
- International Ergonomics Association

That sounds like just about everything we do. When you consider that ergonomics is about designing the home or work environment to optimise human well-being and overall system performance, you begin to realise that ergonomics plays a major factor in our lives – at work, at home and the places in between.

“We frequently blame poorly designed work stations, cars, sofas and other equipment and furniture for our aches and pains. Good ergonomics, however, only solves part of the equation. Often the missing piece is how we actually use our own body. Even the very best ergonomically designed workstation is of limited value if the person using it does not use their own body well.”
- Ergonomics for the Human Body by Imogen Ragone

Here are some of the proven benefits of a strong workplace ergonomics:

 1. Ergonomics improves productivity. By designing a job to allow for good posture, less exertion and more flexibility, the workstation becomes more efficient. The best ergonomic solutions will often improve productivity.

 2. Ergonomics improves quality of life. By systematically improving ergonomics at home or in your workplace (switching to height adjustable desk or getting a chair with all of the necessary adjustments..), you can prevent all kinds of health damages.

 3. Ergonomics improves employee engagement. Employees notice, when the company is putting forth their best efforts to ensure their health and safety. If an employee does not experience fatigue and discomfort during their workday, it can reduce turnover, decrease absenteeism, improve morale and increase employee involvement.

 4. Ergonomics creates a better future. By making improvements to the work process, you are removing barriers to maximum work performance. It shows commitment to safety and health as a core value. Health is our most valuable asset.

So is an workplace ergonomics worth the cost? 

Yes, absolutely! Not only is ergonomics good for you and your business, it’s great for your people.

Why do we compare sitting with smoking?

Sedentary behaviour dominates modern life, just as smoking did some decades ago. The health risks posed by prolonged sitting are making it frowned upon, just as smoking is.

Many research studies suggest, that too much sitting increases the risk of developing diseases including heart disease and type 2 diabetes. It may even cause premature death. The good news is that being physically active offers some protection against the harms of sitting; research shows standing or replacing sitting time with the activities of daily living (such as housework, gardening, or walking) could reduce the health risks posed by too much sitting.

All people should limit their daily sitting time and break up prolonged periods of sitting, in addition to regular physical activity, for better health and well-being. In other words, reducing sitting time won’t replace the well-established health benefits of regular moderate to vigorous physical activity, such as brisk walking, running, cycling or dancing.

The health risks linked to prolonged periods of sitting are particularly pertinent to people with largely sedentary jobs, such as programmers, designers, writers, photographers, office workers... A growing number of people are getting standing desks in response to the increasing knowledge about the harms of their sedentary lifestyles.

Height adjustable desks are an effective way for individuals to incorporate more standing into their workday. But can you transition to standing at work without causing yourself harm and injury? Of course you can, although there are some precautions that will ensure you not only avoid injury but also stick to standing in the long term.

Tips for healthy standing

Please note that the usual ergonomic set-up considerations apply to your working area. Table height, monitor level, monitor distance from eyes, wrist and arm positioning and posture. All have to be right to prevent physical discomfort and injury. Make sure to adjust your workstation so that it’s safe for you when working in both the seated and standing positions. Here are few things to keep in mind.

Ergonomic standing (1).jpg

 

Ease yourself into it

Like embarking on a new exercise routine, you’ll probably notice some discomfort in your body and muscles as you start to work in a standing position. Start standing for short periods of time and gradually build up that time as you get used to it. Be aware that too much standing could increase your chances of musculoskeletal problems, such as back pain, and varicose veins.

Try different routines. Find what works for you.

Some people like to alternate between sitting and standing based on their work tasks (standing to check emails and read documents, for instance, and sitting down to write notes or type documents). Others prefer to change posture based on the time of day (standing first thing in the morning for instance, or after lunch) or for set periods of time, such as every one or two hours. You may find that you don’t like any particular routine and prefer to stand or sit to work depending on how you feel.

Wear comfortable shoes

There is nothing worse than standing or walking around with feet that hurt. Good footwear is a prerequisite for proper posture, mood and confidence. Standing in high heels all day is probably not the best option.

Don’t feel pressured

When you feel tired or fatigued by standing, sit down and rest your legs. If you’ve been standing in the same position for a while, it might help to go for a quick walk or to stretch. Changing postures or going for a walk allows your body to release muscle tension after you’ve been in a static sitting or standing posture.

You don't have to stand alone

Get your colleagues involved and normalise standing in your workplace. Together, you can build a work environment that supports its staff members to stand up at work.